Giới thiệu về khoa Quản trị kinh doanh

 01/03/2022  14804

THÔNG TIN VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Năm thành lập: 2004

Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong các khoa chuyên ngành đầu tiên được thành lập năm 2004 cùng với việc thành lập nhà trường.

Video giới thiệu về khoa QTKD

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình cơ sở kinh doanh, nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA

Tổng số Cán bộ Giảng viên: 27

Trong đó:

+ Gảng viên cơ hữu         : 21

+ Giảng viên Kiêm nhiệm  : 05

+ Cán bộ văn phòng Khoa: 01

Trình độ chuyên môn: PGS: 01; Tiến sĩ: 13; Thạc sĩ: 12; cử nhân: 01

DANH SÁCH CÁC BỘ MÔN

                  -  Quản trị Kinh doanh

                  -  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA HIỆN NAY

                 - Quản trị Kinh doanh

                 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

 

PGS.TS. TRẦN QUANG HUY

Quê quán: Thái Nguyên

Giai đoạn: từ  2004 đến 2010

 

TS. HOÀNG THỊ HUỆ  

Quê quán: Thái Bình

Giai đoạn: từ 2010 đến 2015

  TS. PHẠM VĂN HẠNH

Quê quán: Thái Nguyên

Giai đoạn: từ 01/2016  đến nay.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

  

PGS.TS. ĐỖ THỊ BẮC

Năm sinh:   

Quê quán: Hưng Yên

Giai đoạn: từ 2004 đến 2007

  TS. NGÔ XUÂN HOÀNG

Năm sinh: 

Quê quán: Hà Tĩnh

 Giai đoạn: 2004 - 2005

ThS. ĐỒNG VĂN ĐẠT

Năm sinh: 

Quê quán: Thái Nguyên

Giai đoạn: từ  5/2006 đến 2/2007

TS. ĐỖ ĐÌNH LONG

Năm sinh:  

Quê quán: Hải Phòng

Giai đoạn: từ   3/2007 đến 3/2008

Giai đoạn: từ   7/2012 đến 8/2013

 

ThS. NGUYỄN NGỌC TUÂN

Năm sinh: 

Quê quán: Yên Bái

Giai đoạn: từ 6/2010  đến 3/2012

 

TS. VÕ THY TRANG

Năm sinh:   

Quê quán: Hà Tĩnh

Giai đoạn:  2010 đến nay

 

TS. DƯƠNG THANH HÀ

Năm sinh:   

Quê quán: Thái Nguyên

Giai đoạn: từ 2010 đến nay

TS. PHẠM VĂN HẠNH

Năm sinh: 

Quê quán: Thái Nguyên

Giai đoạn: từ 2014  đến 2015.

TS. NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG

Quê quán: Thái Nguyên

Nhiệm kỳ 2016 đến 2020.

ThS. HÀ THỊ THANH HOA

Quê quán: Thái Nguyên

Nhiệm kỳ 2016-2021

KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 824/QĐ BGD& ĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011.

2010-2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 611/QĐ - ĐHTN ngày 22 tháng 6 năm 2012

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 963/QĐ - ĐHTN ngày 29 tháng 8 năm 2012

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số987/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 08 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

2013 - 2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số/QĐ-ĐHTN ngày    tháng 08 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 

Các hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Năm học 2010- 2011

Bằng khen của Bộ trưởng BGD&ĐT

Quyết định số 2480/QĐ-BGD & ĐT ngày 09/7/2012

Năm học 2011 - 2012

Bằng khen của Bộ trưởng BGD&ĐT

Quyết định số 752/ QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT

 

CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

1. Công ty cổ phẩn Xi măng Cao Ngạn tỉnh Thái Nguyên

2. Công ty cổ phẩn Xi măng Đá vôi Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ

3. Công ty cổ phẩn Vật tư nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

4. Công ty cổ phẩn Gạch Cao Ngạn tỉnh Thái Nguyên

5. Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao tỉnh Phú Thọ

6. GTZ - Dự án hỗ trợ vùng đệm vườn QG Tam đảo

7. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

8. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Lào Cai - Oxfam Anh

9. Trung tâm phát triển doanh nghiệp phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ KH& ĐT

10. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

11. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

12. Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng - tỉnh Thái Nguyên

13. Trường Đào tạo nghề Việt Bắc VINACOMIN – tỉnh Thái Nguyên

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

15. Sở Tài Chính tỉnh Thái Nguyên

16. Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN