Tuấn huấn kỹ năng cho sinh viên Khoa QTKD
14/04/2018 | 64 lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp, khoa QTKD đã mời một số doanh nghiệp đến tham gia tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên của khoa.

Đại diện Trung tâm Kinh doanh Việt Bắc - Công ty bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm lập kế hoạch, triển khai công việc.

Đại diện Trung tâm dịch vụ Viettel Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết khi đi làm.

Tiếp đó là phần phỏng vấn tuyển dụng của các công ty.

Đại diện công ty Thaco phỏng vấn tuyển dụng

Đại diện Viettel Thái Nguyên phỏng vấn tuyển dụng

Đại diện Công ty Bảo hiểm BSH phỏng vấn tuyển dụng

Video