Lễ kết nạp Đảng viên mới 20/01/2017
12/02/2017 | 1536 lượt xem

Ngày 20/01/2017 Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thu Hà bộ môn Quản trị doanh nghiệp.

Video