Khoa Quản trị Kinh doanh - Đổi mới để phát triển
16/07/2017 | 1893 lượt xem

Cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên cũng đón nhận nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Với đội ngũ trên 30 giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao, trong đó trên nhiều giảng viên có trình độ tiến sĩ và 100% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ, Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong những cơ sở đào tạo có năng lực trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh khu vực phía Bắc nước ta hiện nay.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đòi hỏi nguồn lao động có trình độ ngày càng cao. Để đáp ứng được yêu cầu lao động của xã hội, bản thân mỗi đơn vị đào tạo cũng phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo để theo kịp sự thay đổi đó. Với chủ trương thành lập 5 triệu doanh nghiệp của chính phủ, trong thời gian tới nhu cầu nhận lực của ngành QTKD sẽ tăng, cơ hội việc làm rộng mở. Tuy nhiên, để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng đòi hỏi phải đổi mới trong hoạt động đào tạo. Nhận thức được vấn đề ngày, cán bộ giảng viên của Khoa Quản trị Kinh doanh đã và đang triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

(Trao đổi chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo)

Với định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội, khoa đã tiến hành rà soát xây dựng lại chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành của khoa QTKD. Chuẩn đầu ra được xây dựng dựa trên góp ý của các nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên và các chuyên gia giáo dục. Sinh viên ra trường phải đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo quy định để có thể đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tiếp đó, khoa đã đổi mới khung chương trình đào tạo, giảm bớt một số môn phụ, tập trung đào tạo một số môn học chính của chuyên ngành. Điều này góp phần cung cấp kiến thức chuyên sâu tránh việc học quá nhiều môn và mỗi môn học một ít.

Hằng năm, khoa tiến hành đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp để kiểm tra trình độ của sinh viên chuẩn bị ra trường. Hoạt động này nhằm kiểm tra mức độ đạt chuẩn đầu ra để điều chỉnh khung chương trình, nội dung giảng dạy. Sau quá trình đánh giá khoa sẽ có điều chỉnh về số môn học, nội dung của từng môn và đề cương giảng dạy.

Với việc chuyển từ đào tạo niên chế sang tín chỉ, cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp để đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên. Việc giảng dạy theo phương pháp mới sẽ giúp sinh viên tiếp thu nhiều kiến thức hơn và nhớ lâu hơn, sinh viên hiểu bản chất kiến thức từ đó nâng cao khả năng vận dụng vào thực tế. Ngoài ra, trong quá trình học, sinh viên còn tích lũy được các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc làm sau này. Trong năm học vừa qua Khoa QTKD là đơn vị đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Hầu hết giảng viên của Khoa đã chuyển sang giảng dạy theo phương pháp giảng dạy tích cực.

Đào tạo kỹ năng cho sinh viên là việc rất cần thiết hiện nay. Nhiều doanh nghiệp phàn nàn về việc sinh viên đi làm thiếu nhiều kỹ năng làm việc. Nhận thấy vấn đề này, khoa đã đổi mới đề cương thực tập tốt nghiệp. Theo đó, sinh viên phải xây dựng kế hoạch thực tập, hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho giáo viên hướng dẫn. Sinh viên phải thực tế xuống doanh nghiệp để tìm hiểu thay vì chỉ lấy số liệu và ở nhà để viết báo cáo như những năm trước đây. Sau quá trình thực tập sẽ có đợt kiểm tra theo hình thức vấn đáp để đánh giá mức độ tích lũy kiến thức thực tế của sinh viên. Những sinh viên không thực tập nghiêm túc sẽ phải thực tập lại. Nhờ sự đổi mới này mà nhiều sinh viên được các doanh nghiệp tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập. Các doanh nghiệp cũng đánh giá tính năng động và tự tin của sinh viên năm nay tốt hơn các năm trước.

Khoa cũng chủ trương tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên. Để đảm bảo sinh viên có các kỹ năng cơ bản khi đi làm, khoa đã mời một số cán bộ tại các doanh nghiệp đến tập huấn cho sinh viên năm cuối những kỹ năng cần thiết và từ đó sinh viên có thể chủ động rèn luyện nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

(Nhà tuyển dụng tham gia tập huấn kỹ năng cho sinh viên)

Hiện nay, theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp ra trường ngoài nền tảng kiến thức và kỹ năng còn phải có thái độ và ý thức làm việc tốt. Nhận thấy sự thay đổi này trong nhu cầu, trong những năm học tới khoa sẽ tăng cường rèn luyện ý thức và thái độ của sinh viên để sinh viên ra trường cũng phải đạt chuẩn về ý thức và thái độ. Ý thức và thái độ của sinh viên sẽ được rèn luyện thông qua từng môn học. Sinh viên ra trường phải có ý thức tuân thủ quy định, có tinh thần trách nhiệm, tự chủ và chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác, cầu thị, có hoài bão và có động lực làm việc, có suy nghĩ tích cực.

Với những chủ trương và định hướng trên, cùng những nỗ lực cải tiến như hiện nay khoa QTKD sẽ vững bước đi lên trong quá trình phát triển.

 

Video