Khai giảng lớp Xây dựng thương hiệu và bảo hộ sản phẩm trong nông nghiệp
11/10/2017 | 1582 lượt xem

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế và QTKD- Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên khai giảng lớp tập huấn xây dựng và bảo hộ thương hiệu sản phẩm trong nông nghiệp. Thành phần tham dự buổi khai giảng như sau:

- Về phía trung tâm có:

+ Ông Dương Sơn Hà- Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên

+ Cùng các cán bộ đại diện cho Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên

- Về phía Khoa QTKD - trường đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên có:

+ Ông Phạm Văn Hạnh - Trưởng khoa

+ Ông Nguyễn Văn Hùng - Giảng viên Khoa Marketing-Thương mại và Du lịch

- Các học viên tham gia lớp học bao gồm:

 + Các cán bộ khuyến nông các xã,

 + Cán bộ thuộc các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên.

Sau phần khai mạc, giảng viên Nguyễn Văn Hùng cùng các học viên triển khai chương trình tập huấn.

Các học viên của lớp học

 

Video