Thông báo về việc đánh giá tiến độ Báo cáo TTTN của sinh viên K10, k9 và K8
15/02/2017 | 1241 lượt xem

Kính thưa các thầy cô!

Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đã đề ra, sang tuần thứ 9 của đợt thực tập tốt nghiệp, khoa sẽ tiến hành đánh giá tiến độ Báo cáo TTTN của sinh viên K10, k9 và K8 ghép ngành Quản trị kinh doanh.
 
- Thời gian: 13h30, thứ 6, ngày 24/02/2017
 
- Địa điểm: Giảng đường GK1. Các phòng học 202; 203; 302; 303; 304
 
- Thành phần: Toàn thể giảng viên và các em sinh viên K10, K9 và K8 ghép có tên trong danh sách đính kèm Quyết định Phân công TTTN ngành QTKD, năm học 2016-2017.
 
Đề nghị các thầy/ cô thông báo tới sinh viên mà mình hướng dẫn 
(Chi tiết về danh sách hội đồng đánh giá và sinh viên trong từng hội đồng sẽ được cập nhật lên website Khoa trong đầu tuần tới. Kính đề nghị các thầy cô theo dõi và thông tin tới sinh viên!)

Video