Thông báo về thời gian và địa điểm chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa QTKD
18/04/2017 | 1605 lượt xem
Thời gian: 7h00, thứ 2, ngày 24/4/2017. Tại các phòng 201; 301; 304; 401, 404 và 405 GK1
Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong tệp đính kèm (Download danh sách tại đây)

Video