Thông báo về thời gian và địa điểm chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp K11 khoa QTKD 2018
09/04/2018 | 2060 lượt xem

Khoa QTKD tiến hành chấm điểm vấn đáp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K11 (K9 và K10 ghép) năm 2018. 

Thời gian: 7h30, thứ Bảy, ngày 14/4/2018.

Địa điểm: Tại các phòng P. 106, 107,108, 205,206, 207,208 Đơn nguyên GK2

Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong file đính kèm (Download danh sách tại đây).
Các sinh viên tham gia đánh giá phải có mặt đầy đủ và đúng giờ để tham gia vấn đáp. Nếu nghỉ không có lý do sẽ bị 0 điểm.

Video