Thông báo về thời gian địa điểm hướng dẫn làm đề án môn học K12
18/04/2018 | 1827 lượt xem

Thời gian hướng dẫn đề án môn học K12: 14h00, ngày 23/4/2018 tại Phòng 101 - GK1

Danh sách sinh viên và GVHD có ở file đính kèm (Download tại đây);

Quy định viết đề án môn học trong tệp đính kèm (Download tại đây)

 

Video