Thông báo về thời gian địa điểm hướng dẫn làm đề án môn học
18/04/2017 | 1859 lượt xem

Thời gian hướng dẫn đề án môn học K11: 14h00, thứ 3, ngày 25/4/2017 tại Phòng 101 - GK1

Danh sách sinh viên và GVHD có ở file đính kèm (Download tại đây);

Quy định viết đề án môn học trong tệp đính kèm (Download tại đây)

Video