Các quyết định phân công hướng dẫn thực tập của sinh viên K11
13/01/2018 | 1844 lượt xem

Các quyết định phân công thực tập k11 QTKDTH A( download ở file đính kèm)

Các quyết định phân công thực tập k11 QTKDTH B (Download ở file đính kèm)

Các quyết định phân công thực tập k11 QTDNCN (Download ở file đính kèm)

Các quyết định phân công thực tập k11 QTKDTM (Download ở file đính kèm)

Các quyết định phân công thực tập k11,K10 Liên thông (Download ở file đính kèm)

Các quyết định phân công thực tập k11 Liên thông bổ sung (Download ở file đính kèm)

Video