TS. Nguyễn Thanh Minh
11/01/2017 | 617 lượt xem

TS. NGUYỄN THANH MINH

Số điện thoại di động:

0912735565

Địa chỉ email:

Nguyenthanhminh@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

Phó Hiệu trưởng

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1984

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Năm cấp bằng: 1997

Nơi đào tạo: ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

Tiến sĩ: Kinh tế Nông nghiệp

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: ĐH Nông nghiệp  Hà Nội

  Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị hành chính văn phòng

Lý thuyết quản trị kinh doanh

Quản trị chuỗi cung ứng

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng thêm vụ lúa hè thu phía Nam tỉnh Thái Nguyên. 

1999/2000

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông thôn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

2002/2003

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh          nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2003/2005

Cấp bộ

Chủ nhiệm đề tài

4

Sinh viên trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh với việc làm sau tốt nghiệp

2009/2010

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt Nam

2008

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại họcThái Nguyên

2

Hiệu quả bước đầu và những trở ngại trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh thái nguyên giai đoạn 2001 - 2006

2008

Tạp chí Rừng và đời sống

3

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp cổ phần hoá

2008

Tạp chí Rừng và đời sống

 

 

Video