ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
27/12/2016 | 417 lượt xem

ThS. VŨ THỊ QUỲNH ANH

Số điện thoại di động:

0978550144

Địa chỉ email:

quynhanhhvtc@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Tài chính

Ngành học: Quản trị kinh doanh              

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2:                     Năm tốt nghiệp:

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Phân tích hoạt động kinh doanh

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

Đề tài cấp trường: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (2013-2014).

 

 

Video