ThS. Trần Thị Kim Oanh
10/01/2017 | 389 lượt xem

ThS. TRẦN KIM OANH

Số điện thoại di động:

01647397391

Địa chỉ email:

kimoanh159qtkd@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy        

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012

Bằng đại học 2:                     Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:        Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Việt Nam

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Phân tích hoạt động kinh doanh

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

 

 

Video