ThS. Trần Công Nghiệp
28/02/2017 | 638 lượt xem
ThS. Trần Công Nghiệp        
Số điện thoại di động: 962967494      
Địa chỉ email: trancongnghiep@tueba.edu.vn      
Chức danh khoa học: Giảng viên      
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh      
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn QTDN, Khoa Quản trị kinh doanh      
Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCLGD      
Quá trình đào tạo: 1.      Đại học:      
Hệ đào tạo: Chính quy      
Nơi đào tạo: ĐH Công Nghiệp Thái nguyên      
Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy      
Nước đào tạo: Việt Nam      
Năm tốt nghiệp: 1991      
Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:      
2.      Sau đại học      
Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý Công Nghiệp      
Năm cấp bằng: 2000      
Nơi đào tạo: ĐH New South Wales, Úc      
       
       
       
       
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Quản trị sản xuất      
Thương mại điện tử      
Ứng dụng tin học      
       
         
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC      
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:      
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Viết phần mềm KTM phục vụ giảng dạy 2002-2004 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
2 Xây dựng phần mềm TM ĐT làm công cụ giảng dạy 2005-2007 Cấp bộ Chủ nhiệm đề tài
3 Xây dựng bài giảng ĐT phục vụ giảng dạy môn học TUD 2008 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)  
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí  
1 Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại họcThái Nguyên  

 

Video