TS. Phạm Thị Thanh Mai
27/12/2016 | 3356 lượt xem

PHẠM THỊ THANH MAI   

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      PHẠM THỊ THANH MAI                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1979                      Nơi sinh: Phổ Yên, Thái Nguyên  

Quê quán: Xuân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa QTKD- ĐH Kinh tế & QTKD

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 1287A, tổ 27, phường Phú xá, TP Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02803.647.790     NR: 02803.747.777        DĐ: 0912.804.979

Fax:                                                                     Email: phamthanhmai1979@yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế Quốc dân – Hà Nội.

Ngành học: Kinh tế đầu tư             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                  Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2: Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên                  Năm tốt nghiệp: 2013

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                         Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp                          Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo:

-         Tên luận án: Nghiên cứu phương pháp xác định cơ cấu hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo trong chiến lược phát triển điện lực Việt Nam.

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thường xuyên

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2001 - 8/2004

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Giảng viên

8/2004 - Nay

ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Đề tài cấp NN

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp Bộ, ngành

 

 

 

1

Mối quan hệ giữa đầu tư và chất lượng tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2005 - 2010 - Dự báo và kiến nghị

2010/2011

Cấp Bộ

Tham gia

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp tỉnh

 

 

 

1

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2011/2012

Cấp tỉnh

Tham gia

2

Các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

2013/2014

Cấp tỉnh

Tham gia

3

Nghiên cứu sản xuất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng mô hình LEAP tính toán  cân bằng hệ thống cung cầu năng lượng, giảm phát thải nhà kính

2014/2015

Cấp tỉnh

Tham gia

 

Đề tài cấp ĐHTN

 

 

 

1

Nghiên cứu phương án tối ưu hoá các nguồn cung cấp năng lượng đáp ứng nhu cầu với tham chiếu đặc biệt về tiềm năng của năng lượng tái tạo Việt Nam

2011/2012

Cấp Đại học

Chủ nhiệm

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Phân tích và Quản lý dự án đầu tư.

 

2005/2006

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Phân tích hoạt động kinh doanh.

 

2008/2009

Cấp trường

Chủ nhiệm

3

Một số giải pháp cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

2008/2009

Cấp trường

Tham gia

4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn học Phân tích và quản lý dự án đầu tư.

2009/2010

Cấp trường

Tham gia

5

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng hệ thống máy pha cà phê tự động tại thành phố Thái Nguyên.

2005/2006

Cấp trường

(Đề tài SV)

GV hướng dẫn

6

Nghiên cứu mô hình sản xuất “chè sạch” quy mô hộ gia đinh trên địa bàn huyện Đại Từ

2010/2011

Cấp trường

(Đề tài SV)

GV hướng dẫn

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tín dụng đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam

2007

Kỷ yếu hội thảo

Đô thị hóa , phát triển nông thôn và những tác động đến môi trường khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

DAAD- Cộng Hòa Liên bang Đức và ĐH Thái Nguyên

2

Bài báo: Tiêu chí an ninh năng lượng quốc gia

2009

Tạp chí Năng lượng Việt Nam, số 51 + 52

3

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam

2011

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, số 03.

4

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quy hoạch năng lượng cho hệ thống điện Việt Nam

2013

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, số 02.

5

Vai trò của năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam

2013

Tạp chí Năng lượng Việt Nam, số 99+100

6

Nghiên cứu ứng dụng mô hình LEAP tính toán phát triển năng lượng tái tạo cho Điện lực Việt Nam

2013

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững

Viện Khoa học Năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Video