ThS. Nông Thị Dung
27/12/2016 | 349 lượt xem

ThS. NÔNG THỊ DUNG

 

Số điện thoại di động:

0123 5753 990

Địa chỉ email:

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hi���n tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:      Chính Quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học kinh tế Quốc Dân

Ngành học:      Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn     

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng đại học 2:  Cử nhân Anh Văn-         

Nơi đào tạo: Đại học ngoại ngữ             

Năm tốt nghiệp: 2003          Hệ đào tạo: Tại  chức

2.      Sau đại học

-          Thạc sĩ chuyên ngành:Quản trị tài chính                    Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường Đại học Daegu, Hàn Quốc.

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Quản Trị Tài Chính

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

 

 

 

Video