ThS. Nguyễn Thị Thủy
27/12/2016 | 377 lượt xem

ThS. NGUYỄN THỊ THỦY

Số điện thoại di động:

0915212799

Đ��a chỉ email:

nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Nông nghiệp 3 Bắc Thái

Ngành học: Chăn nuôi thú ý

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1991

Bằng đại học 2: Quản trị kinh doanh                

Năm tốt nghiệp: 1996

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa Hà Nội

Tiến sĩ:                  Năm cấp bằng

Nơi đào tạo:

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị nhân sự

   
   
   
   

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

Cấp Cơ sở: “Phân tích công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000  tại Công ty Kim loại màuII”. Nghiệm thu năm 2007.

 

 

Video