ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
27/12/2016 | 428 lượt xem

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Số điện thoại di động:

0988 697 422

Địa chỉ email:

ngocdungtn88@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh (IELTS 7.0)

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hệ thống Rizal, Philippines

Ngành học: Quản trị Kinh doanh

Nước đào tạo: Philippines

Năm tốt nghiệp: 2010

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Học viện Quản lý Đông Á, Singapore

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Đề tài cấp NN

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp Bộ, ngành

 

 

 

1

Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Bắc Bộ (nghiên cứu điển hình tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang)

2014/2015

Đề tài NCKH cấp Bộ

Thành viên tham gia nghiên cứu đề tài

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp tỉnh

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp ĐHTN

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực tỉnh Bắc Kạn

2012

Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Thái Nguyên

2

Phát triển sản xuất lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực tỉnh Bắc Kạn

2012

Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Thái Nguyên

3

An ninh lương thực tỉnh Bắc Kạn trước thách thức của biến đổi khí hậu

2012

Hội thảo khoa học quốc gia - Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu

4

Phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

2012

Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Thái Nguyên

3.      Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

 

Chủ biên

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tham gia biên soạn

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Video