ThS. Nguyễn Đắc Dũng
10/01/2017 | 459 lượt xem

STT

 

Thông tin cá nhân

 

Điện thoại di động

 0913.066.900

Địa chỉ email

   sakichokieumoi@yahoo.com

Chức danh khoa học

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh

Đơn vị công tác

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Khoa QTKD

Chức vụ hiện tại

Giảng viên

Quá trình đào tạo

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Ngành học:    Kinh tế nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005

2.      Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Daegu

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Hàn Quốc

Năm tốt nghiệp: 2011 

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

- Quản trị sản xuất

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị chất lượng

Các công trình đã và đang thực hiện

v  Tham gia 2 đề tài NCKH cấp bộ: (đã nghiệm thu)

1, Giải pháp tiêu thụ chè cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2, Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

v  Tham gia 2 đề tài cấp tỉnh:

1, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (đã nghiệm thu)

2, Nghiên cứu giải pháp đổi mới và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã Quân Bình – huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020. (đang thực hiện)

v  Chủ nhiệm 2 đề tài NCKH cấp cơ sở:

1, Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. (đã nghiệm thu)

2, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của người lao động tại các DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (đang thực hiện)

v  Bài báo:

 1, Đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2, Thực trạng quản lý rừng tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

3, Đánh giá nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại tỉnh Thái Nguyên.

v  Hội thảo

Investment and Economic Growth after 20 years of Innovation in Vietnam: Achievements and Challenges.

 

Video