ThS. Ngô Thị Minh Ngọc
27/12/2016 | 471 lượt xem
 

Điện thoại nhà riêng:

 

Điện thoại di động:

0988995351

Địa chỉ email:

ngominhngoc@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Toeic

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội

- Tốt nghiệp Cao học năm 2016, chuyên ngành QTKD, Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Chuyên ngành nghiên cứu giảng dạy: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử

- Môn học giảng dạy đại học: Quản trị thương mại điện tử căn bản.

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

- Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở:

Nghiên cứu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

 

 
 

Video