ThS. Hoàng Thị Huệ
10/01/2017 | 567 lượt xem

 

ThS : Hoàng Thị Huệ

Số điện thoại di động:

0912660588

Địa chỉ email:

hueqtkd@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

Bí thư Chi bộ Khoa QTKD

Quá trình đào tạo:

TN ĐH 2000, chuyên ngành QTKD, tại ĐH Thương Mại Hà Nội

TN Cao học năm 2006, chuyên ngành QTKD tại ĐH Bách Khoa Hà Nội

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Marketing căn bản

Quản trị marketing

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

Đề tài KH&CN cơ sở: Xây dựng thương hiệu cho CTCP Xi măng Cao Ngạn Thái Nguyên, nghiệm thu 2006.

Đề tài KH&CN bộ: “Phát triển kinh tế dịch vụ bằng nâng cao chất lượng tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại Thái Nguyên”, nghiệm thu 2008.

Tạp chí Du lich, “Du lịch Thái Nguyên trước ngưỡng cửa hội nhập” tháng 5 năm 2005

“Services as the key to economic growth?” The Economic Circumstances for Development of Greater Mekong Subregion countries, NXB Thống Kê, 2007.

 

Video