ThS. Hà Thị Thanh Hoa
10/01/2017 | 644 lượt xem

ThS. HÀ THỊ THANH HOA

Số điện thoại di động:

0949330585

Địa chỉ email:

hoalong07@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTDNCN

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy        

Nơi đào tạo: ĐH Tài chính – kế toán

Ngành học: Tài chính – tín dụng

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                     Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:        Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Việt Nam

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

 

 

                                      QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất)

 

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

 

1

 Thực trạng tham gia BHXH của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Thái Nguyên.

Tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2009

 

2

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của BIDV Thái Nguyên

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2012

 

3

Công tác đấu tranh phòng chống hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2013

 

4

Ứng dụng mô hình SWOT: Hoạch định chiến lược cho công ty cổ phần Kinh Đô

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2013

 

 

Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua nộp bảo hiểm xã hội.

T1/2008 - T12/2008

Đề tài cấp cơ sở,

Đã nghiệm thu

 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Thái Nguyên

T1/2011 – T12/2011

Đề tài cấp cơ sở, MS: ĐH 2012 - TN02 - 01

Đã nghiệm thu

 

 Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

 

                         
 

 

Video