ThS. Dương Thúy Hương
27/12/2016 | 381 lượt xem

ThS. DƯƠNG THÚY HƯƠNG

 

Số điện thoại di động:

0915969009

Địa chỉ email:

duonghuongqtkd@gmail.com

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh (B2)

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế & QTKD

Ngành học:          QTKD

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:                         

Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: QTKD                         

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

 
   

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho các DN XNK Việt Nam

2008/2009

Trường

Chủ nhiệm

2

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm mon quản trị dự án

2009/2010

Trường

Chủ nhiệm

3

Xây dựng bài giảng điện tử môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2009/2010

Trường

Tham gia

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của BIDV Thái Nguyên

2011/2012

Trường

Tham gia

5

Giáo trình Quản trị dự án

2012/2013

Trường

Đồng chủ biên

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Chất lượng tín dụng ngắn hạn của BIDV Thái Nguyên

2012

Tạp chí Khoa học & công nghệ ĐHTN

2

Một số giải pháp phòng chống hàng giả, hàng nhái tại Chi cục QLTT Tỉnh TN

2013

Tạp chí Khoa học & công nghệ ĐHTN

3

Vận dụng mô hình SWOT hoạch định chiến lược cho công ty CP Kinh Đô

2013

Tạp chí Khoa học & công nghệ ĐHTN

4

Giải pháp xây dựng nông thôn mới của Huyện Phú Lương Tỉnh TN

2014

Tạp chí Khoa học & công nghệ ĐHTN

5

Quản trị chuỗi cung ứng của công ty CP thương mại và đầu tư Hoàng Gia

2014

 

 

 

Video