ThS. Đồng Văn Đạt
27/12/2016 | 346 lượt xem

ThS. ĐỒNG VĂN ĐẠT

Số điện thoại di động:

0912 580 135

Địa chỉ email:

dongdat@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông nghiệp 3 Bắc Thái  (nay là Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Ngành học:    Kinh tế          

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1987

Bằng đại học 2: Tiếng Anh

Năm tốt nghiệp: 2005

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội (Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Đề tài cấp NN

 

 

 

 

Đề tài cấp Bộ, ngành

 

 

 

1

Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2002-2003

Bộ

Thư ký

2

Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2004-2006

Bộ

Chủ nhiệm

3

“Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên”.

2008 -2011

Bộ

Chủ nhiệm

 

Đề tài cấp tỉnh

 

 

 

1

Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2011-2013

Tỉnh

Ủy viên

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên.

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04, 2014

2

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện  giảm nghèo  trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 19-23, số 5(67).

3

Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia.

2010

Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

4

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ và các đối tượng chính sách xã hội.

2008

Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

5

Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập cùa hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2006

Khoa học và Công Nghệ, ĐH Thái Nguyên 1(37), 2006.

6

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn.

2004

Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 2(2),2004. Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

 

3.      Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố

 

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

 

Chủ biên

 

 

 

1

Phân tích họat động k.doanh

Khoa học kỹ thuật

2010

Giáo trình

 

Tham gia biên soạn

 

 

 

1

Thương mại hóa và marketing sảnn phẩm nông nghiệp

Nông nghiệp

2004

Chuyên khảo

2

Những vấn đề cơ bản về Hợp tác xã và chiến lược mới

Nông nghiệp

2005

Chuyên khảo

3

Tài chính doanh nghiệp

Nông nghiệp

2004

Giáo trình

 

Video