TS. Bùi Như Hiển
27/12/2016 | 516 lượt xem

TS. BÙI NHƯ HIỂN

Số điện thoại di động:

0985033568

Địa chỉ email:

vuducha@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Trung

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKD, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế và QTKD

Ngành học: Kế toán doanh nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2007

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: ĐH Quế LâmTrung Quốc

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Thương Mại Điện Tử

Các công trình nghiên cứu khoa học đã chủ trì;

 

 

Video