Cơ cấu tổ chức
12/08/2016 | 1579 lượt xem

1. Chi bộ Khoa QTKD:

- Bí thư         : ThS. Hoàng Thị Huệ

- Phó Bí thư  : ThSDương Thanh Hà

- Chi ủy viên: TS. Phạm Văn Hạnh

 2. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa        : TS. Phạm Văn Hạnh

- Phó trưởng khoa: TS. Ngô Thị Hương Giang

- Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Thanh Hoa

3 .Các bộ môn:

A. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp

- Trưởng bộ môn: ThSHà Thị Thanh Hoa

- Tổng số CBGV: 12

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 10; 

B. Bộ môn Phân tích Kinh doanh

- Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 08

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 09

C. Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

- Trưởng bộ môn: TSNgô Hương Giang

- Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp có 11 thành viên trong đó có 03 Tiến sĩ, 08 thạc sĩ 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

         

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ DĐ

ĐỊA CHỈ MAIL

 

I.

Ban chủ nhiệm khoa

     

1

TS. Phạm Văn Hạnh

01234.292.293

pvha112@yahoo.com

Trưởng khoa

2

TS. Ngô Thị Hương Giang

0915.215.959

ngogiangqtkd@yahoo.com

Phó Trưởng khoa

3

ThS. Hà Thị Thanh Hoa

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

Phó Trưởng khoa

II.

Bộ môn QTKDTH

     

3

ThS. La Quí Dương

0984.434.338

laquiduong@gmail.com

 

4

ThS. Ngô Thị  Minh Ngọc

0988.995.351

ngominhngoc@tueba.edu.vn

 

5

ThS. Nông Thị Dung

01235.753.990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

 

6

ThS. An Thị Xuân Vân

0943.199.288

Anvan288@gmail.com

 

7

ThS. Nguyễn Thị Như Trang

0985.880.333

trangkinhte161@gmail.com

 

8

ThS. Trần Thị Trà My

0915.525.000

tranhamy.tueba@gmail.com

 

9

ThS. Dương Thanh Hà

0902.386.669

hadt@tueba.edu.vn

 

III.

Bộ môn PTHĐKD

     

10

ThS. Phạm T.Thanh Mai

0912.804.979

Phamthanhmai1979@yahoo.com

Trưởng Bộ môn

11

ThS. Dương Thúy Hương

0915.969.009

duonghuongqtkd@gmail.com

 

12

ThS. Đồng Văn Đạt

0912.580.135

dongvandat@gmail.com

 

13

ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh

0978.550.144

quynhanhhvtc@gmail.com

 

14

ThS. Võ Thy Trang

0915.259.889

thytrangkt@yahoo.com

 

15

ThS. Chu Thị  Kim Ngân

0943.693.456

Chuthikimngan2907@gmail.com

 

16

ThS. Trần Thị Kim Oanh

0164.739.7391

Kimoanh159qtkd@gmail.com

 

VI.

Bộ môn QTDNCN

     

17

ThS. Hà Thị Thanh Hoa

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

Trưởng Bộ môn

18

ThS. Nguyễn Vân Anh

0916.427.916

vananhqtkdtn@gmail.com

 

19

ThS. Nguyễn Đức Thu

0913.286.623

thuqtkd@tueba.edu.vn

 

20

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

0913.066.900

sakichokieumoi@yahoo.com

 

21

ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến

0942.952.555

Silverstorm710@gmail.com

 

22

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

0978.406.608

Thuhaqtkd.vn@gmail.com

 

23

ThS. Hoàng Thị Huệ

0912.660.588

hueqtkd@tueba.edu.vn

 

24

ThS. Nông Thị Minh Ngọc

0972.116.318

nongthiminhngoc@gmail.com

 

25

TS. Nguyễn Thành Vũ

0911.568.898

ntvu.jlu@gmail.com

 

V

GV Kiêm Nhiệm

     

26

ThS. Nguyễn Thị Thủy

0915.212.799

nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Phó Ban Tổ chức CB- ĐHTN

27

TS. Nguyễn Thanh Minh

0912.735.565

nguyenthanhminh@tueba.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

28

ThS. Nguyễn Hồng Hải

0983.847.988

honghai@tueba.edu.vn

 

29

ThS. Trần Xuân Kiên

0988.880.842

trankien@tueba.edu.vn

Phó Trưởng phòng P. KT&ĐBCLGD

30

TS. Trần Quang Huy

0912.132.025

tranhuyqtkd@tueba.edu.vn

Hiệu trưởng

31

TS. Đinh Hồng Linh

0903.468.919

dhlinh23@gmail.com

Phó Trưởng phòng P. Đào tạo

32

TS. Ngô Xuân Hoàng

0912.104.868

nxhoang63@gmail.com

Phó Hiệu trưởng trường CĐ KTKTCN

33

ThS. Trần Công Nghiệp

0912.967.494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

Trưởng phòng P. KT&ĐBCLGD

VII

GV đi học nước ngoài

     

34

ThS. Hà Trần Lan Hương

0985.190.684

hatranlanhuong@tueba.edu.vn

Hàn Quốc

35

ThS. Bùi Như Hiển

0985.033.568

buinhuhien@tueba.edu.vn

Trung Quốc

36

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

0988.697.422

Ngocdungtn88@gmail.com

New Zealand

37

ThS. Vũ Đức Hà

0915.743.869

Vuducha@tueba.edu.vn

Trung Quốc

 

Video