Quản trị kinh doanh bất động sản
07/05/2017 | 1224 lượt xem

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu chung

- Tên chương trình đào tạo:            QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (QTKD BĐS)

- Trình độ đào tạo:               Cử nhân

- Thời gian đào tạo:              4 năm.

1.2. Mục tiêu chương trình đào tạo QTKD BĐS

Chương trình đào tạo QTKD Bất động sản nhằm đào tạo các cử nhân QTKD có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; có kiến thức đa dạng về các hoạt động kinh tế, tài chính và kinh doanh ngành bất động sản; trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành để có thể phân tích thẩm định giá bất động sản, phát triển và quản lý dự án bất động sản.

II. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Nhóm 1 – Nhân viên và cán bộ quản lý kinh doanh

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành QTKD BĐS có đủ năng lực triển khai các hoạt động kinh doanh độc lập trong lĩnh vực bất động sản hoặc có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng và đơn vị quản lý quỹ đầu tư phát triển nhà. Đảm đương tốt công việc của chuyên viên tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức, tài chính... hoặc thư ký, trợ lý giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các doanh nhân hoặc các nhà quản lý cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận, trưởng các phòng, ban thuộc các loại hình kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước.

Nhóm 2 – Chuyên viên tư vấn - hoạch định chính sách

Có năng lực làm việc tại các cơ quan Nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý nhà đất, các tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ lý phân tích, tư vấn hoạch định và xây dựng chính sách phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản của một địa phương, khu vực. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức kinh tế - xã hội.

Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên

Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tham gia nghiên cứu các vấn đề và giảng dạy các môn học thuộc ngành quản trị kinh doanh bất động sản. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

III. CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình QTKDBĐS có kiến thức lý thuyết chuyên sâu của ngành Quản trị Kinh doanh; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp c���a ngành QTKD; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến th��c pháp luật và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các kiến thức cụ thể cần có như sau:

- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong kinh doanh bất động sản.

- Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu, giải quyết các vấn đề kinh doanh và ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Hiểu và vận dụng kiến thức về các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh trong thực tiễn hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Hiểu biết và vận dụng kiến thức về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh để tư vấn, đề xuất các chính sách, quy định để quản lý và hỗ trợ phát triển các loại hình kinh doanh ở một địa phương, khu vực.

- Nắm chắc kiến thức và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Có kiến thức thực tiễn về các hoạt động kinh doanh bất động sản.

3.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình QTKD BĐS có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Quản trị Kinh doanh trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực kinh doanh; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền. Các kỹ năng cụ thể cần đạt như sau:

+ Có kỹ năng nhận định, phát hiện, và ra quyết định xử lý vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh bất động sản.

+ Có khả năng tạo lập và triển khai giao dịch kinh doanh bất động sản.

+ Có khả năng soạn thảo các văn bản và hồ sơ giao dịch kinh doanh bất động sản.

+ Có khả năng phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh bất động sản.

+ Có kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, và phương tiện hỗ trợ điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.

+ Có năng lực phân tích tình hình môi trường kinh doanh và dự báo các tình huống phát sinh trong thực tiễn kinh doanh bất động sản.

3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học

+ Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.

+ Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính, vận dụng tốt một số phần mềm trong phân tích và quản lý, đạt chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc tương đương.

3.2.3. Kỹ năng mềm

Sinh viên tốt nghiệp chương trình QTKD BĐS đạt kỹ năng mềm như sau:

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

- Kỹ năng đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng tự học, tìm tòi và sáng tạo, làm việc có kế hoạch và khoa học;

- Kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh ở quy mô trung bình.

3.4. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức

3.4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như: có trách nhiệm công dân; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, ...và có khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.

3.4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: tính liêm chính, khách quan, tận tâm, bảo mật thông tin của các bên liên quan, hành vi chuyên nghiệp. Các phẩm chất đạo đức cụ thể bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của đơn vị công tác.

- Làm việc và phục vụ khách hàng, tận tâm, công bằng, minh bạch.

- Đảm bảo năng lực chuyên môn.

3.4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Tuân thủ pháp luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành quản trị kinh doanh trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

4.1. Điều kiện tuyển sinh

            Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4.2. Điều kiện thực hiện chương trình

- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả học tập và lấy đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử, được cấp thẻ thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.

- Sinh viên cuối khóa được đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

- Sinh viên được tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo Quốc tế; nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (Download tại đây)

Video