ThS. Nguyễn Thị Như Trang
27/12/2016 | 343 lượt xem

http://oldqtkd.tueba.edu.vn/images/nhutrang.png

ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Số điện thoại di động:

0985880333

Địa chỉ email:

trangkinhte161@gmail.com /nhutrangqtkd@tueba.edu.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

 

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế & QTKD TN

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Việt Nam

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

'Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Quản trị hành chính văn phòng  theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học'.

 

2009

 Trường

 

2

'Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Quản trị nhân lực theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học'.

 

2010

Trường

 

3

'Nghiên cứu quy trình quản lý văn bản điện tử tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên'.

 

2011-2012

Trường

 

4

'Thực trạng &giải pháp phát triển hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại TP Thái Nguyên'.

 

2012-2013

Trường

 

 

Video