Bộ môn Quản trị doanh nghiệp
27/12/2016 | 576 lượt xem
Giới thiệu Bộ môn QTDN

 I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Trưởng Bộ môn: ThS. Hà Thị Thanh Hoa

 Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Vân Anh

Các thành viên:

1. TS. Trần Quang Huy - Hiệu trưởng

2. ThS. Hoàng Thị Huệ Bí thư chi bộ Khoa QTKD 

3. TS. Phạm Văn Hạnh - Trưởng khoa

4. ThS. Nguyễn Đắc Dũng

5. TS. Nguyễn Thành Vũ

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

7. ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến

8. ThS. Nông Thị Minh Ngọc 

9. ThS. Nguyễn Đức Thu

10. ThS. Trần Công Nghiệp

11. ThS. Trần Xuân Kiên

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1.       

Hà Thị Thanh Hoa

0949.330.585

hoalong07@gmail.com

2.       

Nguyễn Vân Anh

0916.427.916

vananhqtkdtn@gmail.com

3.       

Nguyễn Đức Thu

0913.286.623

thuqtkd@tueba.edu.vn

4.       

Nguyễn Đắc Dũng

0913.066.900

sakichokieumoi@yahoo.com

5.       

Đỗ Thị Hoàng Yến

0942.952.555

Silverstorm710@gmail.com

6.       

Nguyễn Thị Thu Hà

0978.406.608

Thuhaqtkd.vn@gmail.com

7.       

Hoàng Thị Huệ

0912.660.588

hueqtkd@tueba.edu.vn

8.       

Nông Thị Minh Ngọc

0972.116.318

nongthiminhngoc@gmail.com

9.       

Phạm văn Hạnh

01234.292.293

pvha112@yahoo.com

10.  

Trần Quang Huy

0912.132.025

tranhuyqtkd@tueba.edu.vn

11.  

Trần Công Nghiệp

0912.967.494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

12.  

Trần Xuân Kiên

0988.880.842

trankien@tueba.edu.vn

13.  

Nguyễn Thành Vũ

0911568898

ntvu.jlu@gmail.com

II. DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC

1. Danh sách chương trình đào tạo (Xem chi tiết Tại đây). 

2. Danh sách giáo trình, tài liệu các môn học (Xem chi tiết Tại đây). 

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1.  Học phần Quản trị doanh nghiệp

Học phần Quản trị doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và trong giai đoạn tới. Học phần Quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức quản lý và điều hành một doanh nghiệp, các cách thức tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp thì môn học cũng góp phần giúp cho người học hình thành những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản trị thực sự năng động có kỹ năng giỏi và mang tính chuyên nghiệp.

2. Học phần Quản trị chiến lược

Học phần Quản trị chiến lược cung cấp những nội dung cơ bản về chiến lược kinh doanh và cách thức hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh các chiến lược trong doanh nghiệp. Học phần Quản trị chiến lược cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến quá trình hoạch định chiến lược, sử dụng hệ thống các công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp với doanh nghiệp và quyết định lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp, cho đơn vị kinh doanh chiên lược hay cho các bộ phận chức năng. Sau đó doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức thực hiện chiến lược đó. Cuối cùng là hoạt động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Tất cả các kỹ năng này sẽ giúp cho người học có những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản trị chiến lược thực sự năng động và chuyên nghiệp.

3.  Học phần Quản lý công nghệ

Học phần Quản lý công nghệ cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ và quản lý công nghệ để người học có thể tự xây dựng cho mình một công cụ dưới dạng phương pháp luận, trên cơ sở đó kết hợp với các kiến thức của các bộ môn khoa học khác để đạt được hiệu quả cao trong  hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác của đời sống kinh tế xã hội.

4. Học phần Quản trị sản xuất 1

Học phần Quản trị sản xuất 1 là môn học thuộc kiến thức chuyên ngành, trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động sản xuất như dự báo; quản trị dự trữ; thiết kế sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất; hoạch định tổng hợp; hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; định vị doanh nghiệp…và một số nội dung khác nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

5. Học phần Quản trị chất lượng

Học phần Quản trị chất lượng cung cấp kiến thức về chất lượng và dịch vụ, những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng, những vấn đề về tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng, các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

6.Học phần Quản trị sản xuất 2

Học phần Quản trị sản xuất 2 giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trên cơ sở các kiến thức và kỹ năng đã học được ở các học phần trước như Quản trị sản xuất 1. Toán kinh tế, xác suất thống kê, kinh tế lượng, Quản trị dự án đầu tư, sinh viên học các kiến thức về quản trị sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Nội dung chính bao gồm lịch trình sản xuất, sản xuất theo phương pháp JIT, sản xuất theo phương pháp Kanban và OPT, lý thuyết xếp hạng áp dụng trong sản xuất và dịch vụ, bố trí mặt bằng nhà máy.

 

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3188

Tổng truy cập: 696941