TS. Ngô Thị Hương Giang
27/12/2016 | 593 lượt xem

TS. NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG

Số điện thoại di động:

0915215959

Địa chỉ email:

  ngogiangqtkd@yahoo.com.vn

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại:

Bộ môn QTKDTH, Khoa Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

Trưởng bộ môn

Quá trình đào tạo:

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: ĐH Thương Mại

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa, Hà Nội

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh

   

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Đề tài cấp NN

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp Bộ, ngành

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp tỉnh

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp ĐHTN

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

 

1

Tăng cường năng lực phân tích tài chính cho các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

2007

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – cơ sở để DN duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh

2009

Tạp chí Thương mại

2

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả - Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

2011

Tạp chí Thương mại

3

Thực trạng và giải pháp nhằm phát  triển thương mại nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -ĐHTN

4

Phát triển thương hiệu - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Nếp Vải của huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -ĐHTN

 

Video