Tại sao nên chọn học ngành QTKD

 09/10/2020  773

Cơ hội tìm kiếm việc làm

Thứ nhất, đây là ngành học có cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng nhất do nhu cầu việc làm cao. Hiện tại có hơn 200 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động nên nhu cầu việc làm của ngành QTKD rất lớn. Dự kiện số lượng doanh nghiệp trong cả nước sẽ khoảng trên 1 triệu doanh nghiệp thì cơ hội việc làm rất rộng mở đối với sinh viên ngành QTKD.

Doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại trường

Công việc và môi trường làm việc năng động

Thị trường và môi trường kinh doanh luôn luôn thay đổi vừa là thách thức vừa là niềm vui của nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội để bạn tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp và nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là công việc không quá dập khuôn máy móc khiến bạn không bị nhàm chán, đặc biệt là khích lệ bạn luôn luôn suy nghĩ, đổi mới và sáng tạo. 

Khả năng thăng tiến nhanh

Nếu bạn là người có năng lực, đầy đủ sự tự tin và bản lĩnh, bạn sẽ dần dần tìm thấy con đường thành công của mình bằng chính khả năng của bạn. Hơn nữa những bạn trẻ được đào tạo, khả năng tiếp thu nhanh và vận động tốt, cường độ làm việc cao năng động, linh hoạt rất thích hợp với vị trí điều hành kinh doanh.

Trong cơ chế cạnh tranh ngày nay, không thể áp đặt ý chí chủ quan được, do đó bạn thăng tiến nhanh cũng là điều dễ hiểu. Đó chính là nhờ năng lực và hiệu quả hoạt động thực tế của bạn mang lại.

Thu nhập cá nhân cao

Người ta thường có câu - “Liều ăn nhiều”. Vì vậy, ngoài việc bạn tiến hành các quyết định công việc của cấp trên hay cứ từ từ tăng cấp. Trong nhiều trường hợp, bạn vẫn phải thoát khỏi lớp vỏ đó và tạo cho mình một đặc cách mang tính mạo hiểm. Đổi lại, bạn sẽ nhanh chóng được đề bạt, tăng lương và các phần thưởng khác.

Tạo việc làm và thu nhập cho mọi người trong doanh nghiệp

Một quản trị viên giỏi luôn ý thức tìm kiếm và mở rộng thị trường, khách hàng, gia tăng những đơn hàng thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá… Điều đó sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nhiều công việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho doanh nghiệp.

Ngược lại, nếu quản trị viên hoạt động vì bản thân mình, các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp sẽ đi xuống, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả…

Hội nhập quốc tế về ngành nghề cao

Đây là ngành có số người học đông nhất trên toàn thế giới. Do đó, số trường, số khoa có đào tạo về quản trị kinh doanh cũng khá đông đảo, tạo nên một mạng lưới đạ dạng. Về cơ bản, nội dung chương trình, phương thức đào tạo kinh doanh ở các nước là giống nhau nên đây là một cơ hội rất lớn để sau khi tốt nghiệp bạn có thể tiếp tục học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Khó bị công nghệ đào thải do cách mạng công nghiệp 4.0

Trong tương lai sẽ nhiều nghề nghiệp sẽ bị thay thế bằng máy móc thiết bị hoặc sẽ bị đào thải do phát triển của công nghệ. Những nghề nghiệp không gắn với sự sáng tạo và không gắn với cảm xúc con người sẽ là những nghề nghiệp có nguy cơ cao. Tuy nhiên, nghề quản trị thì luôn đòi hỏi sự sáng tạo và chủ yếu là quản lý con người nên sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cách mạng công nghiệp 4.0.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN