Quyết định phân công thực tập tốt nghiệp, lớp TN20V-QTKD12, hệ văn bằng 2, năm 2022.

 17/08/2022  232

Quyết định phân công thực tập tốt nghiệp, lớp TN20V-QTKD12, hệ văn bằng 2, năm 2022.

Thời gian thực tập tốt nghiệp: 10 tuần. Từ 15/8/2022 đến 23/10/2022.

Download Quyết định tại ĐÂY.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN