Quy định viết báo cáo thực tập môn học (Dành cho sinh viên K17 CTĐT QTKD, CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

 31/05/2023  1137

QUY ĐỊNH VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC

(Dành cho sinh viên K17 CTĐT QTKD, CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

 

Quy định và hướng dẫn viết Báo cáo thực tập môn học cho sinh viên K17 CTĐT QTKD và CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng:

Download quy định và Hướng dẫn ở đây

 

Quyết đinh và danh sách Giảng viên hướng dẫn sinh viên K17 CTĐT QTKD và CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thực tập môn học:

Download Quyết định và danh sách Giảng viên hướng dẫn ở đây

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN