HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ BCTTTN GIỮA KỲ K16, (K15 GHÉP)

 13/03/2023  197

Hội đồng đánh giá tiến độ BCTTTn giữa kỳ K16, (K15 ghép).

Thời gian đánh giá: 14h ngày 17/3/2023.

Địa điểm: Phòng 106,107,205 GK3.

Danh sách hội đồng link phía dưới.

http://qtkd.tueba.edu.vn//uploads/2020/HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ BCTTTN GIỮA KỲ K16, (K15 GHÉP)-63005040.xlsx


BÀI VIẾT LIÊN QUAN