Đề cương các môn học của Khoa QTKD áp dụng từ k17

 03/11/2020  478

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC THUỘC KHOA QTKD QUẢN LÝ

A- Các môn học thuộc bộ môn QTDN

1- Quản trị chiến lược (download ở đây)

2- Quản trị doanh nghiệp (download ở đây)

3- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (download tại đây)

4- Quản trị chất lượng (download tại đây)

5- Kỹ năng quản trị (download tại đây)

6- Ra quyết định quản trị (download tại đây)

7- Quản trị sản xuất (download tại đây)

8- Quản trị công nghệ (download tại đây)

B- Đề cương các môn học thuộc bộ môn QTKDTH

1- Quản trị Kinh doanh thương mại (download tại đây)

2- Quản trị rủi ro trong kinh doanh (Download tại đây)

3- Giao tiếp trong kinh doanh (Download tại đây)

4- Kinh doanh bất động sản (Download tại đây)

5- Khởi sự kinh doanh (Download tại đây)

6- Quản trị hành chính văn phòng (Download tại đây)

7- Quản trị chuỗi cung ứng (Download tại đây)

8- Quản trị nguồn nhân lực (Download tại đây)

9- Quản trị tài chính (Download tại đây)

10- Quản trị tri thức (Download tại đây)

11- Thương mại điện tử (Download tại đây)

C- Đề cương các môn học thuộc bộ môn PHÂN TÍCH KINH DOANH

1- Phân tích hoạt động kinh doanh (download tại đây)

2- E-logistics (download tại đây)

3- Logistics và vận tải đa phương thức (download tại đây)

4- Quản trị logistics (download tại đây)

5- Logistics cơ bản (download tại đây)

6- Logistics (download tại đây)

7- Quản trị dự trữ (download tại đây)

8- Quản trị dự án (download tại đây)

9- Quản trị mua hàng và cung ứng (download tại đây)

10- Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (download tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN