Đề cương các HP CTĐT - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng K19

 14/06/2023  432

Đề cương các HP trong chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng K19

https://drive.google.com/drive/folders/1xIZOW_K3nCzZgA5v713lQ9q4FOJ11Erk?usp=drive_link


BÀI VIẾT LIÊN QUAN