Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/CỐ VẤN HỌC TẬP

 26/09/2021  229

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Năm học 2021-2022

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP CHỦ NHIỆM

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

1

Hà Thị Thanh Hoa

K15QTKDTH A

0949 330 585

hoalong07@gmail.com

 

2

Nguyễn Thanh Minh

K15QTKDTH B

0912 735 565

nguyenthanhminh@tueba.edu.vn

 

3

Bùi Như Hiển

K15QTKDTH C

0985 033 568

buinhuhien@gmail.com

 

4

Nông Thị Dung

K15QTKDTH D

083 5753 990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

 

5

Trần Xuân Kiên

K16QTKDTHA

0868 472 345

trankien@tueba.edu.vn

 

6

Dương Thị Thúy Hương

K16QTKDTHB

0915 969 009

duonghuongqtkd@gmail.com

 

7

Dương Thị Thúy Hương

K16 LOGISTICS

0915 969009

duonghuongqtkd@gmail.com

 

8

Trần Thị Kim Oanh

K16QTKDTHC

0387 397 391

kimoanh159qtkd@gmail.com

 

9

Ngô Thị Minh Ngọc

K16QTKDTHD

0988 995315

ngominhngoctn@gmail.com

 

10

Nguyễn Vân Anh

K17QTKD 1

0916 427 916

vananhqtkdtn@gmail.com

 

11

Nông Thị Minh Ngọc

K17QTKD 2

0972 116 318

nongthiminhngoc@gmail.com

 

12

La Quí Dương

K17QTKD 3

0984 434 338

laquiduong@gmail.com

 

13

Nguyễn Thị Thu Hà

K17QTKD 4 

0978 406 608

thuhaqtkd.vn@gmail.com

 

14

Nguyễn Đức Thu

K17 LOGISTICS

0913 286 623

thuqtkd@tueba.edu.vn

 

15

Phạm Minh Nguyệt

K18 QTKD1

0988 302 698

phamminhnguyetkttctn@gmail.com

 

16

Đặng Trung Kiên

K18 QTKD2

0985 552 641

dangtrungkien.vn@gmail.com

 

17

Đồng Văn Đạt

K18 QTKD3

0912 580 135

dongvandat@gmail.com

 

18

Phạm Thị Thanh Mai

K18 QTKD4

0912 804 979

maiptt.tueba@gmail.com

 

19

Chu Thị Kim Ngân

K18 LOGISTICS

0943 693 456

chuthikimngan2907@gmail.com

 

 

BCN Khoa xác nhận

(đã ký)

Hà Thị Thanh Hoa

Người lập

(đã ký)

La Quí Dương

 

               

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN