Danh sách giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập (cập nhật mới nhất)

 26/09/2021  1083

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Hà Thị Thanh Hoa

0949 330 585

hoalong07@gmail.com

2

Bùi Như Hiển

0985 033 568

buinhuhien@gmail.com

3

Nông Thị Dung

083 5753 990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

4

Trần Xuân Kiên

0868 472 345

trankien@tueba.edu.vn

5

Dương Thị Thúy Hương

0915 969 009

duonghuongqtkd@gmail.com

6

Nguyễn Vân Anh

0916 427 916

vananhqtkdtn@gmail.com

7

Nông Thị Minh Ngọc

0972 116 318

nongthiminhngoc@gmail.com

8

La Quí Dương

0984 434 338

laquiduong@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thu Hà

0978 406 608

thuhaqtkd.vn@gmail.com

10

Nguyễn Đức Thu

0913 286 623

thuqtkd@tueba.edu.vn

11

Phạm Minh Nguyệt

0988 302 698

phamminhnguyetkttctn@gmail.com

12

Đặng Trung Kiên

0985 552 641

dangtrungkien.vn@gmail.com

13

Đồng Văn Đạt

0912 580 135

dongvandat@gmail.com

14

Phạm Thị Thanh Mai

0912 804 979

maiptt.tueba@gmail.com

15

Chu Thị Kim Ngân

0943 693 456

chuthikimngan2907@gmail.com

16

Vũ Đức Hà

0915 743 869

vuducha@tueba.edu.vn

 

BCN Khoa xác nhận Người lập

(Đã ký)

Hà Thị Thanh Hoa

(Đã ký)

La Quí Dương

   

     

 

               

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN