Cơ cấu tổ chức

 25/01/2022  14126

1. Chi bộ Khoa QTKD:

- Bí thư         : Phạm Văn Hạnh

- Phó Bí thư  : Ngô Thị Hương Giang

- Chi ủy viên : Hà Thị Thanh Hoa

 2. Ban chủ nhiệm khoa:

- Trưởng khoa        : TS. Phạm Văn Hạnh

- Phó trưởng khoa  : TS. Ngô Thị Hương Giang

Phó Trưởng khoa : ThS. Hà Thị Thanh Hoa

3 .Các bộ môn:

A. Bộ môn Quản trị Kinh doanh

- Trưởng bộ môn: TSNgô Thị Hương Giang

- Phó Trưởng bộ môn: TS. Bùi Như Hiển

- Tổng số CBGV: 19

- Trình độ chuyên môn: PGS: 02; Tiến sĩ: 05; Thạc sỹ: 12

B. Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

- Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Mai

- Tổng số CBGV: 12

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 05; Thạc sỹ: 07


BÀI VIẾT LIÊN QUAN