Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chương trình dạy học Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

 14/05/2021  119

Chương trình Quản trị kinh doanh (QTKD) tại Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên giúp người học có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng được những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, điều hành, phối hợp có hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Thông tin chung về CTĐT

Tên gọi:

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bậc:

Đại học

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Thời gian:

 4 năm

Số tín chỉ:

125

Ngôn ngữ đào tạo:

Tiếng Việt

Khoa quản lý:

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Website:

http://qtkd.tueba.edu.vn/

 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành QTKD có đủ năng lực triển khai các hoạt động kinh doanh độc lập hoặc có thể làm việc tại các cơ sở kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp; đảm đương tốt công việc tại các phòng ban chức năng trong các doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hành chính-tổ chức, phòng kế toán - tài chính hoặc thư ký, trợ lý giúp việc cho các nhà quản trị các cấp của doanh nghiệp. Cử nhân ngành QTKD có triển vọng trở thành các doanh nhân hoặc các nhà quản trị cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận, trưởng các phòng, ban trong các doanh nghiệp.

Cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành QTKD có đủ năng lực để học Thạc sĩ QTKD, Tiến sĩ QTKD

Chi tiết Chương trình dạy học Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh download tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN