Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chương trình đào tạo sau đại học

 24/12/2018  142

Mục tiêu chương trình đào tạo QTKD

Đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và có năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình cơ sở kinh doanh, nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương.

Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sỹ ngành QTKD theo định hướng nghiên cứu năm 2018 (download tại đây)

Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ thạc sỹ ngành QTKD theo định hướng ứng dụng năm 2018 (download tại đây)

Khung CTĐT trình độ thạc sỹ ngành QTKD theo định hướng nghiên cứu tuyển sinh năm 2018 (download tại đây)

Khung CTĐT trình độ thạc sỹ ngành QTKD theo định hướng ứng dụng tuyển sinh năm 2018 (download tại đây)

CÁC MÔN HỌC CỦA HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Đề cương môn học Quản trị chiến lược nâng cao (Download tại đây)

Đề cương Quản trị nguồn nhân lực nâng cao (Download tại đây)

Đề cương môn học Quản trị chất lượng nâng cao (Download tại đây)

Đề cương môn Quản trị chi phí Kinh doanh (Download tại đây)

Đề cương môn Quản trị Dự án nâng cao (Download tại đây)

Đề cương môn Quản trị Tài chính nâng cao (Download tại đây)

Đề cương môn Quản trị rủi ro và sự thay đổi nâng cao (Download tại đây)

Đề cương môn Phân tích định lượng trọng kinh doanh (Download tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN