Chức năng nhiệm vụ

 04/09/2016  10101

1. Triết lý giáo dục

"Nghiêm túc, chất lượng và vì tương lai người học"

* Khoa QTKD hướng đến đào tạo người học trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp, có đạo đức, có năng lực cao, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh hội nhập.

* Khoa xây dựng môi trường đào tạo nghiêm túc, chất lượng hướng đến sự phát triển của người học để đáp ứng được nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động. Các hoạt động đào tạo của khoa được tổ chức theo hướng linh hoạt, đảm bảo gắn kết giữa lý thuyết và thực tế, hướng đến sự thích ứng của người học với môi trường thay đổi để thành công và hạnh phúc. Các bên liên quan tham gia vào quá trình đào tạo, hỗ trợ công tác đào tạo một cách hiệu quả dựa trên mục tiêu mang lại giá trị cho các bên liên quan của khoa.

* Khoa coi chất lượng đào tạo và sự thành công của người học là định hướng cho sự phát triển bền vững của khoa. Phương pháp đào tạo khuyến khích sự phát triển, tôn trọng sự khác biệt và năng lực cá nhân để người học có được khả năng tự học, tự bồi dưỡng, có tư duy tích cực và sáng tạo, có các kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm cần thiết để thành công.

2. Chức năng

                Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. 

3. Nhiệm vụ 

                Đào tạo cử nhân, thạc sỹ thuộc ngành Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh ; vận dụng thành thạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình kinh doanh nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước và khu vực.

4. Ngành nghề đào tạo

            Hiện nay khoa đang đào tạo  các chuyên ngành sau:

            - Quản trị Kinh doanh 

            - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 5. Quy mô đào tạo của khoa

             Số lượng đào tạo hiện tại của Khoa khoảng 1200 sinh viên hệ đào tạo chính quy. Bên cạnh đào tạo hệ chính quy, Khoa còn đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, hệ văn bằng 2. Khoa Quản trị Kinh doanh cũng đã tổ chức thành công nhiều khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái nguyên. Trong thời gian tới, Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo nhân lực có chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN