Biểu dương sinh viên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 23/05/2023  88

Biểu dương sinh viên tiên tiến

trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để hưởng ứng Kỉ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều ngày 19/05/2023 Trường ĐH Kinh Tế & QTKD đã tổ chức Hội nghị “Biểu dương sinh viên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”. Khoa Quản trị Kinh doanh rất tự hào khi đồng chí Phùng Thị Thu Thương _ Chi hội phó K17 QTKD D có mặt trong danh sách biểu dương của Hội nghị.

Khoa Quản trị Kinh doanh xin được gửi tới lời chúc mừng đồng chí và hi vọng rằng đồng chí sẽ tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức luôn giữ vững "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" là nguồn cảm hứng cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh học tập và phát triển. Đồng thời, giúp cho các thế hệ sinh viên rèn luyện, học tập đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc theo tư tưởng của Bác Hồ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaQTKDTueba


BÀI VIẾT LIÊN QUAN