Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023

 03/10/2022  645

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA QTKD

NĂM HỌC 2022-2023

 

Phần 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

(Xem chi tiết báo cáo tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN