Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2022

 15/09/2021  652

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-2022

 

Phần 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

(Xem báo cáo chi tiết tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN