Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020-2021

 03/10/2020  290

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020-2021

 

Phần 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2020-2021

(Xem báo cáo chi tiết tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN