Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020

 15/09/2019  608

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019-2020

 

            Báo cáo gồm hai phần:

  • Phần I: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
  • Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của khoa QTKD năm học 2019-2020

(Xem chi tiết báo cáo tại đây)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN